Wydarzenie

Pieśni synagogalne ze świata

festiwal

17.04.13 (śr.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem (Wrocław)
Stanisław Michał Rybarczyk dyrygent
Magdalena Dynowska sopran
Piotr Bunzler tenor
Piotr Rojek organy

Repertuar:

śpiewy synagog Jerozolimy, Nowego Jorku, Wiednia, Berlina i Wrocławia: Emila Adama, Louisa Lewandowskiego, Meira Finkelsteina, Kurta Weilla, Kiddusha Y. Talmuda, Tomasza Kulikowskiego, Meyera Machtenberga, Salomona Sulzera, Josepha Rosenblatta, Abrahama Ellsteina, Dov Frumera, Maxa Janowskiego

Bilety:

Bilety do nabycia na: www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

Uprzejmie informujemy, że koncert ten odbędzie się we wrześniu 2013 w ramach 51. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego

70. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

„Musimy być gotowi umrzeć jak ludzie”. Icchak Cukierman

Tuż przed wybuchem wojny Warszawa pozostawała po Nowym Jorku największym miejskim skupiskiem Żydów. Stanowili oni w stolicy Polski populację liczącą 375 tys. osób (około 30% ogółu mieszkańców). Tworzyli jedno z najważniejszych centrów żydowskiej nauki, tak świeckiej, jak i religijnej, polityki, kultury i sztuki, które oddziaływało na całą Diasporę. W czasie niemieckiej okupacji w stolicy działało największe w Europie getto. Obejmowało część dzielnic: Wola, Śródmieście, Stare Miasto o powierzchni 307 ha. Rankiem 19 kwietnia o godz. 4.00, do getta wkroczyły oddziały niemieckiej policji i SS z zamiarem ostatecznej jego likwidacji w ciągu trzech dni. Na wezwanie Żydowskiego Komitetu Narodowego, nieoczekiwanie dla Niemców wybuchły walki, zbrojnie wystąpiły Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. Symbolicznym zakończeniem trwającego niemal miesiąc powstania było wysadzenie 16 maja Wielkiej Synagogi. Nie oznaczało to jednak zaprzestania oporu. Ostatni ukrywający i sporadycznie broniący się w ruinach getta Żydzi wytrwali do jesieni 1943. Bilans powstania był tragiczny: zabito 13.929 Żydów, deportowano do obozów zagłady 56.065. Obecność Żydów w Bydgoszczy można podzielić na cztery okresy: I. od schyłku średniowiecza do 1555; II. od lat 70. XVIII wieku do 1920; III. od 1920 do końca 1939; IV. od 1945 do lat 70. XX wieku. Pierwsze informacje o zorganizowanym osadnictwie są z 1507. Przywilej królewski z 1555 zakazał Żydom osiedlania się w mieście i na przedmieściach, przenieśli się do ościennego Fordonu koło Bydgoszczy. W 1772, zaborcy – Prusacy zezwolili na zamieszkiwanie w mieście 11 Żydom, a w 1910 ich liczba wynosiła 1345. W 1816, obecnie na Wzgórzu Dąbrowskiego, założono pierwszy żydowski cmentarz, następny powstał w Górzyskowie. W 1834 uruchomiono synagogę, w 1884 wybudowano nową, a obok budynek żydowskiej szkoły. W 1892 w Bydgoszczy ulokowano siedzibę Związku Gmin Żydowskich Obwodu Nadnoteckiego. Po I wojnie światowej wielu Żydów opuściło Bydgoszcz, nowi zaczęli przybywać głównie z byłej Kongresówki i Galicji. W VIII 1939 ich liczba wynosiła 2057. Kres istnienia bydgoskiej gminy przyniosła II wojna światowa. Synagogę rozebrano, cmentarze uległy zniszczeniu. Po bydgoskich Żydach pozostało niewiele śladów kultury materialnej, dzisiaj przede wszystkim wymienia się XIX-w. fordońską synagogę.

Chór Synagogi pod Białym Bocianem powstał w 1996 z inicjatywy dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności tamtejszej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Chór jest jedynym profesjonalnym chórem synagogalnym w Polsce, występuje regularnie w Polsce i za granicą. Koncertował z najsłynniejszymi kantorami świata, jak np. Joseph Malovany z Nowego Jorku, Moshe Schulhof z Miami czy Moshe Stern z Jerozolimy (kantor Wielkiej Synagogi). Zespół towarzyszy nabożeństwom podczas świąt żydowskich i innym uroczystościom wrocławskiej Gminy. Krytyka muzyczna wyraża się o Chórze niezwykle entuzjastycznie, podkreślając jego wspaniałe umiejętności, a także niepowtarzalną atmosferę koncertów.

Bilety 24