Wydarzenie

Poranki muzyczne dla seniorów pt. „Z karnawałem przez wieki”

edukacja

08.01.14 (śr.)

dwoje ludzie siedzi na gitarze

Wykonawcy:

Anna Merder prelekcja
Jolanta Wagner śpiew
Agnieszka Karwowska flet
Rafał Tworek fortepian
Jacek Kwaśniak instrumenty perkusyjne

W programie utwory m.in. L. Bocceriniego, W.A. Mozarta, J. Straussa, J. Offenbacha, J. Petersburskiego, I. Kalmana, F. Lehara

Nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w kształcie okrętu). Taki wóz, zazwyczaj, prowadził parady w czasie rzymskich Bachanalii. Odpowiednikiem Bachanalii w starożytnej Grecji były Dionizje. W obu przypadkach był to okres swawolnych zabaw przy winie i tańcu, czas biesiad, bali przebierańców i maskarad. W Polsce okres ten często nazywano zapustami i był to także czas zabaw, hulanek i harców, zaś ostatnie trzy dni zapustów to ostatki.

Karnawał 2014 trwa od 6 stycznia aż do 4 marca, i ten pierwszy w nowym roku Poranek porwie słuchaczy w fascynującą podróż po zapustach, od wieków dawnych począwszy do czasów obecnych.

Bilety 24