Wydarzenie

Posługa Słowu w prymasowskim Gnieźnie

filharmonia

29.09.18 (sob.) godz. 17.00

Kontury postaci muzyka grającego na klarnecie. W górnym prawym rogu logo Filharmonii Pomorskiej.

Spotkanie z prof. dr. hab., abp. Henrykiem J. Muszyńskim,
emerytowanym Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski
połączone z promocją najnowszej książki pod tym samym tytułem.

Bilety 24