Wydarzenie

Posługa Słowu w prymasowskim Gnieźnie

2018-09-29
Filharmonia

29.09.18 (sob.) godz. 17.00

Spotkanie z prof. dr. hab., abp. Henrykiem J. Muszyńskim,
emerytowanym Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski
połączone z promocją najnowszej książki pod tym samym tytułem.

Bilety 24