Wydarzenie

Rok Fryderyka Chopina w Filharmonii Pomorskiej

2009-10-20
filharmonia

20.10.09 (wt.)

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Aleksander Gref
 dyrygent
Jerzy Godziszewski fortepian
zdobywca II wyróżnienia VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (Warszawa 1960)

Repertuar:

Mozart – Divertimento D-dur KV 136
Mozart – Symfonia A-dur KV 201
Haydn – Koncert fortepianowy D-dur

Godziszewski

Profesor Jerzy Godziszewski, chluba muzycznej Bydgoszczy, z którą jest związany od lat. Wybitny pianista i pedagog pochodzi z Wilna. Studia pianistyczne odbył w Poznaniu pod kierunkiem Ireny Kurpisz-Stefanowej oraz w Warszawie u Stanisława Szpinalskiego i Marii Wiłkomirskiej. W 1960 otrzymał dyplom z odznaczeniem i w tym samym roku zdobył II wyróżnienie w VI Konkursie Chopinowskim w Warszawie oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Witolda Małcużyńskiego. W latach 1960–61 doskonalił swą umiejętność gry na fortepianie pod kierunkiem Arturo Benedetti-Michelangelego na kursach mistrzowskich w Arezzo. Występował w wielu krajach Europy, m.in. w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Szwecji, Norwegii, prowadzi także aktywną działalność koncertową w Polsce (również jako kameralista). Posiada w repertuarze, m.in. wszystkie dzieła fortepianowe Ravela i Szymanowskiego oraz programy monograficzne poświęcone dziełom Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Brahmsa, Debussy’ego, Prokofiewa, Bartóka i Messiaena. Dokonał nagrań płytowych dla Polskich Nagrań i Wifonu oraz wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (m.in. nagrał wszystkie utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego). Artysta od 1978 jest profesorem w bydgoskiej uczelni muzycznej. W 1998 otrzymał nagrodę Fundacji im. Karola Szymanowskiego. Za całokształt działalności został odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Bilety 24