Wydarzenie

Rok Leona Wyczółkowskiego

2012-09-17
filharmonia

17.09.12 (pon.)

Wykonawca:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Waldemar Kośmieja
 kierownictwo artystyczne
Anna Wilk
 sopran

Repertuar:

m.in. Pieśń „Ave Maria” Bacha/Gounoda, Schuberta, Cacciniego, Donizettiego oraz  utwory Händla, Mozarta, Dvořáka, Czajkowskiego

Bilety:

Bilety na koncert w cenie 10zł do nabycia w kasie biletowej FP oraz godzinę przed koncertem w Kościele.

AVE MARIA W MUZYCE

Możliwość przejazdu autokarem z Bydgoszczy. Bilety na przejazd w cenie 10zł.

Obchody Roku Leona Wyczółkowskiego objęte zostały Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Bydgoskie Muzeum, którego patronem jest słynny malarz, zawarło w kalendarzu obchodów Roku Wyczółkowskiego wiele wydarzeń kulturalno-artystycznych. Filharmonia zaproszona do współpracy, organizuje z tej okazji w Kościele pw. św. Michała Archanioła pobliskiego Wtelna specjalny koncert. „Ave Maria” to nie tylko pierwsze słowa modlitwy, ale to również motyw, który często pojawia się w sztuce. Muzyka czerpiąca inspiracje z tego tematu zawsze jest bardzo piękna i wzruszająca, pisana była przez największych kompozytorów i najbardziej przejmująco brzmi właśnie ona w murach świątyń. We Wtelnie partie wokalne usłyszymy w interpretacji Anny Wilk, która dysponuje ujmującym sopranem i wykonuje z powodzeniem m.in. partie solowe w utworach oratoryjno-kantatowych. W 2007 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów wokalnych – m.in. otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Mozarta w XIII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 2009. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, występując na estradach krajowych i zagranicznych (Rawenna, Reggio Emilia, Tuluza, Florencja, Rzym).

Leon Wyczółkowski (1852–1836), wybitny malarz, grafik i rysownik, w 1922 przekazał swoją bogatą kolekcję obrazów i sztuki bliskowschodniej Muzeum Wielkopolskiemu. Za otrzymaną gratyfikację finansową nabył dworek w Gościeradzu pod Bydgoszczą, gdzie mieszkał z przerwami aż do śmierci. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą, artysta został pochowany bardzo skromnie na cmentarzu parafii św. Michała Archanioła w pobliskim Wtelnie.

(opr. na podstawie wielu źródeł internetowych)

Bilety 24