Wydarzenie

Śpiewy Cerkwi Prawosławnej

2009-09-28
filharmonia

28.09.09 (pon.)

Wykonawcy:

Męski Chór AXIOS z Cerkwi św. Dimitra w Kiszyniowie (Mołdawia)
Nikolai Vaskautsan dyrygent

Axios

Chór Cerkwi św. Dimitra w Kiszyniowie (Mołdawia) AXIOS powstał w marcu 2003. Jego utworzenie związane było z otwarciem kaplicy na cześć św. Jana Prekursora, gdzie Chór uczestniczył w liturgii każdej niedzieli. Pierwotny skład zespołu (kwartet) stale się poszerzał i w 2006 sięgnął liczby 18 osób. Chórzyści z pierwszego składu są nadal fundamentem zespołu. Wraz z rosnącą popularnością Chóru wzrastała też chęć słuchania wykonywanej przez niego muzyki poza murami kościoła. W ten sposób doszło do pierwszego, profesjonalnego nagrania a zespół otrzymał nazwę Axios. Chór swoimi występami uświetnia obrzędy kościelne oraz uczestniczy w społecznych i kulturalnych wydarzeniach związanych z życiem kościoła.

Dyryget Chóru Nikolai Vaskautsan urodził się w 1980 w miejscowości Kotova w Mołdawii. W 2002 ukończył wydział Teologii Ortodoksyjnej a w 2008 Akademię Sztuk Pięknych. W 2001 rozpoczął współpracę z Męskim Chórem Axios z Cerkwi św. Dimitra w Kiszyniowie.

Bilety 24