Wydarzenie

Tradycyjne kolędy

filharmonia

18.12.14 (czw.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sylwester Matczak dyrygent
Katarzyna Matuszak sopran
Elżbieta Stengert sopran
Michał Wachowiak organy
Bernard Mendlik przygotowanie chóru

Bilety:

Bilety do nabycia na www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

Kolęda – od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca „colendae” – to pieśń bożonarodzeniowa, o ścisłej tematyce religijnej – początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swoją świeckość. Według tradycji autorem pierwszej kolędy jest Franciszek z Asyżu.

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424, zaczyna się od słów Zdrów bądź, Królu Anielski. Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy ze śpiewników braci czeskich. Forma kolęd jest dość różnorodna: niektóre mają bardzo uroczysty charakter hymnu czy chorału, inne są energicznymi marszami lub zamaszystymi polonezami, jeszcze inne posiadają rytm mazurka lub krakowiaka, bądź są dumkami. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy powstała jedna z najważniejszych polskich kolęd W żłobie leży, przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV.

Inną ważną kolędę Bóg się rodzi, do melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, a w XIX wieku Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Kolędę Lulajże, Jezuniu Chopin zacytował w środkowej części Scherza h-moll op. 20. Ze współczesnych kolędy komponował np. Witold Lutosławski. Kolędy, jak każe najstarsza tradycja śpiewane są od 24 grudnia do 2 lutego, i te z kraju nad Wisłą uznawane są za najpiękniejsze. Filharmonia, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, tuż przed świętami gorąco zaprasza do wspólnego kolędowania z rozśpiewaną bracią studencką bydgoskiego UKW. Partie solowe na sopran wykonają artystki dobrze znane bydgoskiej publiczności.

Elżbieta Stengert, absolwentka uczelni muzycznej w Poznaniu oraz Accademia Musicale Chigiana w Sienie, jest znaną w kraju i za granicą śpiewaczką operową i kameralistką, obecnie pracuje w Instytucie Edukacji Muzycznej UKW. Już w czasie studiów nawiązała, trwającą dziesięć lat (1980-90), współpracę z zespołem madrygalistów Capelli Bydgostiensis kierowanym przez Włodzimierza Szymańskiego. Po ukończeniu studiów związała się z operą bydgoską (do 2000). Katarzyna Matuszak, uczennica Katarzyny Rymarczyk w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pracowała z bydgoską sceną operową w latach 1987-1999, cały czas prowadzi też ożywioną działalność koncertową i estradową, również za granicą: np. w Hollywood, Londynie, Hamburgu, a także Libanie. Specjalnością jej repertuaru stała się muzyka wiedeńskich mistrzów. Obecnie pracuje w Instytucie Edukacji Muzycznej UKW. Śpiewakom przy organach towarzyszyć będzie Michał Wachowiak, obecnie organista Konkatedry w Bydgoszczy, pracownik Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi zajęcia w ramach kierunku „Muzyka kościelna”. Nad całością czuwać będzie Sylwester Matczak, dyrygent i kierownik artystyczny chóru akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bilety 24