Wydarzenie

Tu es Petrus

filharmonia

01.05.11 (niedz.)

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Chór “Exultate Deo”
Romuald Rajs dyrygent
Agnieszka Olszewska
 sopran
Paweł Krasulak
 tenor
Dariusz Bereski
słowo, aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

“Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam”
Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej skale zbuduję Kościół mój.
Słowa Chrystusa. Ewangelia św. Mateusza.

Jan Paweł II będzie świętym. “Spełnia się Santo Subito”. Wszyscy, nie tylko Jego rodacy czekali niecierpliwie na to spełnienie. Papież-Polak zostanie wyniesiony na ołtarze pierwszego dnia maja. Trumna z Jego szczątkami po beatyfikacji będzie przeniesiona, zgodnie z przepisami kanonicznymi, z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis: Beatus Ioannes Paulus II. Przepełnieni dumną pragniemy godnie i z największą radością uczcić piękną muzyką – muzyką, którą Ojciec Święty, jako poeta, artysta, niezwykle ukochał i szanował – to nadzwyczajne wydarzenie nie tylko dla świata chrześcijan.

W specjalnym koncercie Capelli wezmą udział: Chór “Exultate Deo” parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Romulda Rajsa, dwie uznanie bydgoskie sopranistki: Agnieszka Olszewska i Anna Wilk, zaś słowem uświetni aktor Teatru Horzycy w Toruniu – Dariusz Bereski. Usłyszymy m.in. Tu es Petrus, dzieło kompozytora związanego z Grodem nad Brdą, mianowicie ks. Wacława Gieburowskiego. Wykładowca akademicki, dyrygent chóralny, kompozytor i muzykolog urodził się w 1878 w Bydgoszczy (w kamienicy przy Pl. Wolności 7), był słuchaczem Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studiował muzykologię na uniwersytetach w Berlinie i we Wrocławiu, uzyskując stopień doktora. Od 1916 kierował poznańskim chórem archikatedralnym, który z czasem zyskał rangę najlepszego chóru męskiego w Polsce i znany był w wielu krajach Europy. Komponował i przygotowywał wiele prac z dziedziny muzyki. Zmarł w Warszawie w 1943. Dzieło ks. Gieburowskiego kontynuowali jego uczniowie, dyrygenci sławnych chórów: Stefan Stuligrosz i Jerzy Kurczewski. Na wizytę papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy orkiestracji Tu es Petrus (pierwotnie na organy) dokonał w 1999 Bohdan Riemer. W programie tego solennego koncertu znajdą się m.in. utwory Purcella, Vivaldiego, Händla, Mozarta a także szczególnie ulubiona pieśń Ojca Świętego pt. Barka.

Bilety 24