Wydarzenie

Tu es Petrus

2011-05-01
filharmonia

01.05.11 (niedz.)

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Chór “Exultate Deo”
Romuald Rajs dyrygent
Agnieszka Olszewska
 sopran
Paweł Krasulak
 tenor
Dariusz Bereski
słowo, aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

“Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam”
Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej skale zbuduję Kościół mój.
Słowa Chrystusa. Ewangelia św. Mateusza.

Jan Paweł II będzie świętym. “Spełnia się Santo Subito”. Wszyscy, nie tylko Jego rodacy czekali niecierpliwie na to spełnienie. Papież-Polak zostanie wyniesiony na ołtarze pierwszego dnia maja. Trumna z Jego szczątkami po beatyfikacji będzie przeniesiona, zgodnie z przepisami kanonicznymi, z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis: Beatus Ioannes Paulus II. Przepełnieni dumną pragniemy godnie i z największą radością uczcić piękną muzyką – muzyką, którą Ojciec Święty, jako poeta, artysta, niezwykle ukochał i szanował – to nadzwyczajne wydarzenie nie tylko dla świata chrześcijan.

W specjalnym koncercie Capelli wezmą udział: Chór “Exultate Deo” parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Romulda Rajsa, dwie uznanie bydgoskie sopranistki: Agnieszka Olszewska i Anna Wilk, zaś słowem uświetni aktor Teatru Horzycy w Toruniu – Dariusz Bereski. Usłyszymy m.in. Tu es Petrus, dzieło kompozytora związanego z Grodem nad Brdą, mianowicie ks. Wacława Gieburowskiego. Wykładowca akademicki, dyrygent chóralny, kompozytor i muzykolog urodził się w 1878 w Bydgoszczy (w kamienicy przy Pl. Wolności 7), był słuchaczem Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studiował muzykologię na uniwersytetach w Berlinie i we Wrocławiu, uzyskując stopień doktora. Od 1916 kierował poznańskim chórem archikatedralnym, który z czasem zyskał rangę najlepszego chóru męskiego w Polsce i znany był w wielu krajach Europy. Komponował i przygotowywał wiele prac z dziedziny muzyki. Zmarł w Warszawie w 1943. Dzieło ks. Gieburowskiego kontynuowali jego uczniowie, dyrygenci sławnych chórów: Stefan Stuligrosz i Jerzy Kurczewski. Na wizytę papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy orkiestracji Tu es Petrus (pierwotnie na organy) dokonał w 1999 Bohdan Riemer. W programie tego solennego koncertu znajdą się m.in. utwory Purcella, Vivaldiego, Händla, Mozarta a także szczególnie ulubiona pieśń Ojca Świętego pt. Barka.

Bilety 24