Wydarzenie

Vadim Brodski

filharmonia

23.02.24 (pt.) godz. 19.00

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Mykola Diadiura dyrygent
Vadim Brodski skrzypce
Konrad Mielnik prowadzenie

Repertuar:

Victoria Polevá – Bucha. Lacrimosa
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64
Camille Saint-Saëns –  III Symfonia c-moll op. 78 „Organowa”

Koncert skrzypcowy e-moll jest obok Uwertury do Snu nocy letniej najczęściej wykonywanym i najbardziej popularnym dziełem Mendelssohna. Swoją ogromną popularność zawdzięcza pięknej melodyce i romantycznej atmosferze. Mendelssohn pisząc swój jedyny koncert skrzypcowy zasięgał rad znakomitego skrzypka Ferdynanda Davida, który też wykonał to dzieło po raz pierwszy w Lipsku w 1845 roku. Dzięki szczegółowym wskazówkom Davida, partia skrzypcowa zapewnia soliście szerokie możliwości popisania się zarówno walorami tonowymi, jak i umiejętnościami technicznymi.

III Symfonia c-moll „Organowa” Camille’a Saint-Saëns’a powstała w roku śmierci Franciszka Liszta (1886) i jest muzycznym pomnikiem ku jego czci. Uchodzi za jedno z najlepszych dzieł orkiestrowych Saint- Saëns’a. W tym dziele jeszcze silniej niż w poematach symfonicznych Saint-Saëns potwierdził, jak wiele zawdzięczał Lisztowi. Lisztowska jest w Symfonii c-moll swoboda formalna, barwność orkiestry, w której nie brak fortepianu i organów, ciągła zmienność temp, śmiałości modulacyjne oraz patetyczno-mistyczny charakter.

Bilety 24