Wydarzenie

Wieczór pamięci ks. Jana Twardowskiego

2006-11-15
filharmonia

15.11.06 (śr.)

Wykonawcy:

Capella Bydgostiensis
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Kwartet Pomorski
Paweł Przytocki
 dyrygent
Iwona Socha sopran I
Ingrida Gápová sopran II
Joanna Ciupa alt
Konrad Włodarczyk tenor
Leszek Skrla bas
Jerzy Zelnik recytacja poezji Ks. Jana Twardowskiego
Janusz Stanecki przygotowanie Chóru
Monika Wilkiewicz współpraca

Repertuar:

Bach – Magnificat

Twardowski

Ks. Twardowski (1915–2006) jest najwybitniejszym przedstawicielem poetów-kapłanów. Nastrój jego poezji nawiązuje do tradycji franciszkańskiej. Ksiądz – poeta słowem pięknym, aczkolwiek nadzwyczaj prostym zachwyca się przyrodą stworzoną przez Boga, ale dostrzega też cierpienie, wyraża współczucie dla chorych i nieszczęśliwych. W poezji ks. Twardowskiego częsty jest humor; interesują go szczegóły z życia codziennego, drobne przedmioty. Wiersze mają zwykle pogodny charakter. Nie wpisują się w tradycję liryki religijnej rozumianej jako osobista modlitwa do Boga lub rozważanie zagadnień z pogranicza filozofii i teologii. Ks. Twardowskiemu obce są abstrakcyjne rozważania – wybiera wiarę prostą, zaufanie do Boga. Najważniejszym przesłaniem jego twórczości jest miłość do Boga, ludzi i świata…

Miłość

świat zmaglowany
polityka pudło
dom już nie tamten
inna brama
nie wierzący na roratach w kościele
tylko miłość
wariatka ta sama

Jan Twardowski

Bilety 24