Wydarzenie

Wieczór z Czajkowskim

filharmonia

23.11.18 (pt.) godz. 19.00

Kontury postaci muzyka grającego na klarnecie. W górnym prawym rogu logo Filharmonii Pomorskiej.

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Mykoła Diadiura dyrygent
Marcin Zdunik wiolonczela

Repertuar:

Piotr Czajkowski – Romeo i Julia, Wariacje rococo na wiolonczelę i orkiestrę op. 33

Bilety 24