Wydarzenie

XVII Dni Austrii – Wieczór z Fryderykiem Chopinem

2010-10-20
filharmonia

20.10.10 (śr.)

www.chopin2010.pl

WERNISAŻ WYSTAWY „CHOPIN W WIEDNIU”

Autor i kurator wystawy: Piotr Szalsza
Koncepcja graficzna: Małgorzata Suwalska
Produkcja: Zofia Beklen, Simon Posch, Jerzy Brize

SPEKTAKL SŁOWNO-MUZYCZNY „WIELKIE PASJE F. CHOPINA”

Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów zespołu „PASSION-ARTISTS” Austriacko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego z Wiednia.

W programie: najpiękniejsze fragmenty listów F. Chopina, etiudy, preludia oraz pieśni.
Występują: Sabina Zapiór, sopran, Natalia Rehling, fortepian, Maciej Szafrański, aktor.

Wstęp za zaproszeniami. 

Patronat honorowy:
dr Herbert Krauss – Ambasador Republiki Austrii w Polsce
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta Bydgoszczy

Organizatorzy:
Towarzystwo Polsko-Austriackie, Oddział w Bydgoszczy
Wiener-Krakauer, Kultur-Gesellschaft
Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Komitet Obchodów Chopin 2010
Polski Instytut w Wiedniu
Haus der Musik Wien
Polska Akademia Nauk w Wiedniu
Wydział Kultury Miasta Wiednia
Wydział Kultury Miasta Krakowa

W życiu Chopina szczególnie ważną rolę odegrały trzy miasta: Warszawa, Paryż i Wiedeń. W Warszawie spędził dzieciństwo i zdobył wykształcenie,  tu czerpał też  inspirację dla dzieł, które stworzy w przyszłości. W stolicy Francji rozwinął się jego talent. Paryż wybrał jako ostateczne miejsce zamieszkania i pozostał w nim do śmierci. I wreszcie Wiedeń – miasto, w którym spędził około 9 miesięcy. To mało, ale zarazem i wiele, bowiem w naddunajskiej stolicy rozwinął się jego talent pianistyczny i kompozytorski. Pierwsza, dwutygodniowa wizyta 19-letniego Chopina w Wiedniu miała miejsce latem 1829. Wówczas  dane mu było po raz pierwszy wystąpić za granicą i zebrać pierwsze doświadczenia artystyczne.

Wystawa została zorganizowana z okazji Roku Chopina 2010. Otwarcie jej miało miejsce w dniu 3 marca bieżącego roku w Haus der Musik w Wiedniu, gdzie eksponowana była przez 3 miesiące (ponad 30 tys. zwiedzających). Na ponad 50 tablicach przedstawione są wszystkie, często do dziś nieznane szerokiej publiczności, szczegóły dwóch wizyt Chopina w stolicy Austrii.

Bilety 24