Klub Melomana

20.10.16

Karta Melomana

Klub Melomana

REGULAMIN „KARTA MELOMANA”

KARTA MELOMANA skierowana do członków KLUBU MELOMANA FP korzystających
z oferty artystycznej Filharmonii Pomorskiej

Uczestnictwo:

 1. Aby otrzymać KARTĘ MELOMANA należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w kasie biletowej FP. Z chwilą złożenia w kasie FP wypełnionego
  i podpisanego formularza, osoba zainteresowana otrzymuje imienną kartę członka Klubu Melomana.
 2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie
  i przetwarzanie przez FP danych osobowych zawartych w formularzu, ma również możliwość wglądu
  i aktualizacji danych osobowych dotyczących jej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Postanowienia ogólne:

 1. Posiadacz KARTY MELOMANA ma prawo do zakupu biletów specjalnych (50%–80% zniżki, do wyczerpania limitu) na koncerty organizowane przez FP (z wyjątkiem koncertów okazjonalnych, w tym sylwestrowych). Na KARTĘ MELOMANA można dokonać zakupu więcej niż dwóch biletów.
 2. Klubowicz, który zakupi minimum 10 biletów specjalnych na dany koncert otrzymuje dla siebie bilet gratis a także pieczątkę, która upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród (pieczątki będą przyznawane w kasie FP po wykupieniu biletów).
 3. Losowanie nagród odbędzie się 5 czerwca 2017 podczas ostatniego spotkania Klubu Melomana w sezonie artystycznym 2016/2017.
 4. „KARTA MELOMANA” gwarantuje 20%  zniżki  na cały asortyment z menu KAWIARENKI FP
Bilety 24