Projekty

20.02.19

Klarnety

Projekty

20 lutego 2019 została podpisana umowa na dostawę instrumentów: Klarnet A i Klarnet B wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.
Wcześniej zostały podpisane umowy na zakup kontrabasów i klarnetu basowego wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Najkorzystniejszą ofertę na zakup kontrabasów przedstawiła firma: Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy z Poznania.

Najkorzystniejsza ofertę na zakup klarnetu basowego przedstawiła firma: Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instrumentów dętych Piotr Śmietana z Katowic.

Bilety 24