Projekty

12.03.19

Klarnet basowy

Projekty

Filharmonii Pomorskiej przybył kolejny znakomity instrument zakupiony w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Dziś dostarczony został błyszczący i piękny klarnet basowy, marki Buffet Crampon, model Prestige, w stroju B, z futerałem oraz akcesoriami. Na razie zachwyca swym brzmieniem klarnecistów OSFP, a wkrótce będzie również prezentował się na estradzie naszym melomanom.

Dostawę zrealizował Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana.

Bilety 24