Projekty

12.03.19

Klarnet Es

Projekty

12.03.2019 – Klarnet Es dołączył do grona nowych instrumentów Filharmonii Pomorskiej zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury.


Umowa została podpisana 26 lutego, instrument został dostarczony 12 marca 2019 prze bydgoską firmę Piotrowski Music.

Bilety 24