Projekty

16.12.19

Kolejne instrumenty zawitały do Filharmonii

Projekty

12 grudnia 2019, ku uciesze grupy waltornistów OSFP, dokonano odbioru dwóch waltorni podwójnych B/F oraz czar do tych instrumentów, zakupionych w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dostawę zrealizowała bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.

Bilety 24