Projekty

11.09.19

Kolejne wydarzenie informacyjne za nami

Projekty

W dniu 10 września 2019 w foyer odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami bydgoskich mediów i środowiskiem muzyków, którego celem było poinformowanie o postępach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego”, realizowanego od stycznia 2018 roku.

Do zakończenia projektu zostały zaledwie 4 miesiące. Lista zakupionych instrumentów i sprzętu estradowego jest ogromna. Cieszy artystów grających w zespołach artystycznych FP, pracowników działów administracyjnych, a przede wszystkim melomanów, przybywających na koncerty.

Przekazano również zaproszenie do uczestnictwa w 57. Odsłonie Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który 20 września rozpocznie Koncert Inauguracyjny.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Puto, dyrektor FP, Cezary Nelkowski zastępca dyrektora FP, Elżbieta Krzyżanowska kierownik Projektu, Cezary Szamreta prezes firmy Carbo Media.

Bilety 24