Projekty

26.04.19

Ksylofon

Projekty

26 kwietnia 2019 – Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury, Filharmonia Pomorska może poszerzyć przenośne instrumentarium, służące działalności edukacyjnej. Firma Gamuz J. P. Gacka Sp. J. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i 26 kwietnia dostarczyła ksylofon. Umowę podpisano 18 kwietnia 2019.

Bilety 24