Projekty

01.03.19

Ligatury i ustniki

Projekty

1 marca 2019 została podpisana umowa na zakup ligatur i ustników do klarnetu A i B wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła bydgoska firma Piotrowski Music.

Wcześniej, 26 lutego 2019 została podpisana umowa na zakup Klarnetu Es wyłonionego w przetargu w ramach projektu. Najkorzystniejszą ofertę na ten zakup przedstawiła również firma Piotrowski Music.

Bilety 24