Projekty

08.05.19

Mikrofony bezprzewodowe

Projekty

8 maja 2019 przez firmę Konsbud Audio Sp. z o.o. w Warszawie dostarczone zostały mikrofony bezprzewodowe, które Filharmonia nabyła w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury. Umowa z Wykonawcą została podpisana 17 kwietnia 2019.

Bilety 24