Projekty

02.07.19

Mobilny zestaw nagłośnienia

Projekty

28 czerwca 2019 bydgoska firma P.H.U. Elvis Lech Jackowski dostarczyła 3 zestawy mobilnego nagłośnienia, które służyć będą działalności edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej. Z pewnością znakomicie sprawdzą się na audycjach wyjazdowych. Mobilne zestawy nagłośnienia zostały zakupione w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury. 

Bilety 24