Bez kategorii

30.03.15

Na fali sukcesu

Bez kategorii

Wielki sukces zwieńczył koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej

pod batutą  japońskiego dyrygenta Mitsuyoshi Oikawy oraz pianisty Pawła Wakarecego, który odbył się pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, w środę 12 października br. w Téâtr Saint-Michel w Brukseli,  w jednej  z najwspanialszych sal koncertowych Belgii (1500 miejsc), cieszącej się 75-letnią  tradycją  i wspaniałą akustyką. Występ bydgoskich filharmoników został bardzo gorąco przyjęty przez międzynarodową publiczność, zaś Koncert f-moll Chopina w kreacji młodego, 24-letniego wirtuoza klawiatury, jedynego polskiego finalisty ubiegłorocznego XVI Konkursu Chopinowskiego w Warszawie wzbudził entuzjazm, szczery podziw  i prośby  o bisy. W programie ponadto znalazły się utwory Glinki i Czajkowskiego.

Z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej UE Filharmonia Pomorska ujęła w swych planach artystycznych dwa koncerty – w Belgii i Bydgoszczy. Wieczór symfoniczny w sali koncertowej FP w dniu 15 października 2011 jest powtórzeniem koncertu w Brukseli.

Bilety 24