Bez kategorii

30.03.15

„Nie lękajcie się młodych! Karol Wojtyła – Jan Paweł II i młodzi”

Bez kategorii

Wystawa

Wystawę zorganizowano w 2009 w Krakowie z okazji Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i Religie”. W ramach instalacji multimedialnej w Filharmonii zostaną pokazane zdjęcia z lat młodości ks. Karola Wojtyły oraz z pontyfikatu Jana Pawła II, a także  fotografie z archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, archiwum Ruchu Światło-Życie, Archiwum Multimedialnego JPII w Bielsku-Białej i  zdjęcia otrzymane od osób prywatnych. Wystawę wzbogacają materiały filmowe z lat 60., animacje oraz teledyski z pielgrzymek Papieża do Polski, udostępnione przez krakowski oddział Telewizji Polskiej. Niewątpliwie dużą wartością wystawy jest specjalna scenografia, interesujące eksponaty oraz kącik internetowy. Celem ekspozycji jest przede wszystkim ukazanie postaci Ojca Świętego Jana Pawła II jako przyjaciela młodzieży.

Wystawę będzie można zwiedzać w dni powszednie od 30 III do 7 V 2010 w godzinach 13.00 – 18.00;  grupy zorganizowane prosimy zgłaszać pod nr tel. 52 321 25 50 (8.00–16.00).

organizatorzy:

Studio Filmowe Anima Media, Katolickie Centrum Kultury oraz Społeczny Komitet Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II.

patronat honorowy:

JE  Ksiądz Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej oraz Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bilety 24