Projekty

15.02.19

Nowe waltornie i akcesoria

Projekty

15 lutego 2019 została podpisana umowa na dostawę instrumentów i akcesoriów:
2 waltorni podwójnych B/F, waltorni potrójnej F/B/f, waltorni podwójnej B/f wysokie, szpinetu francuskiego, 2 czar do waltorni, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.

Bilety 24