Projekty

13.12.19

Nowy ekran wielkoformatowy i projektor

Projekty

12 grudnia 2019 dokonano odbioru ekranu wielkoformatowego i projektora z akcesoriami zakupionego w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wykorzystanie sprzętu będzie doskonałą atrakcją podczas koncertów z prezentacją multimedialną.

Bilety 24