Projekty

21.05.19

Oboje i rożki angielskie

Projekty

Kolejne transporty instrumentów zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury, docierają do Filharmonii.


Poniedziałek 20 maja rozjaśnił twarze i uradował grupę obojów OSFP. Odebraliśmy 3 oboje i 2 rożki angielskie, które dostarczyła firma Silesia Music Center.

Bilety 24