Projekty

02.12.19

Oświetlenie efektowe

Projekty

2 grudnia 2019 przed gmachem Filharmonii Pomorskie zaparkował samochód ciężarowy zapakowany po brzegi sprzętem oświetleniowym, zakupionym w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Elementy oświetlenia efektowego sali koncertowej, sali kameralnej i foyer urozmaicają i uświetniają nasze koncerty. Dostawę zrealizowała warszawska firma LTT Sp. z o.o.

Umowa z dnia 04.10.2019

Bilety 24