Projekty

08.05.19

Podest dla chóru i przenośna estrada

Projekty

8 maja do Filharmonii przyjechało ponad tysiąc kg sprzętu. Po złożeniu wszystkich elementów powstał podest dla chóru oraz przenośna estrada.  Dostawa od firmy Wamat sp. z o.o. w Mielcu jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 8-PN-2018, zadanie nr 4  na zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Bilety 24