Projekty

02.07.19

„Poznajmy się…”

Projekty

„Poznajmy się…”, to tytuł wydawnictwa edukacyjnego, które Filharmonia Pomorska wydała dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. To ciekawa, ilustracyjna książeczka, zawierająca łamigłówki, krzyżówki i zabawy, których celem jest poznanie Filharmonii Pomorskiej.

Bilety 24