Projekty

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej

Klawisze fortepianu, nad nimi widnieje napis marki – Steinway & Sons

W latach 2017–2020 Filharmonia realizowała projekt pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0020/17

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Projekt stanowił kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury i oferty Filharmonii Pomorskiej.

Zakres projektu obejmował zakup:
 • Instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami: kontrafagot (1 szt.), fagot (2 szt.), heblarki do stroików fagotowych (3 szt.), wiolonczele (11 szt.), fortepiany (6 szt.), pianina (4 szt. ), harfy (2 szt.), szpinet francuski (1 szt.), klarnety A oraz B (6 szt.), es-klarnet (1 szt.), bas-klarnet (1 szt.), akcesoria do klarnetów (6 szt.), waltornia podwójna b/f (1 szt.), waltornia podwójna B/F (2 szt.), waltornia potrójna F/B/f (1 szt.), czara do waltorni (2 szt.), kontrabas 4-strunowy (5 szt.), kontrabas 5-strunowy (3 szt.), puzonu tenorowy (2 szt.), puzon basowy (1 szt.), tuba C (1 szt.), trąbki (4 szt.), instrumenty perkusyjne (6 zestawów), wyposażenie perkusyjne (18 szt.), krotale (1 komplet), bongosy (1 komplet), dzwony rurowe (1 komplet), flet poprzeczny (3 szt.), flet altowy (1 szt.), flet piccolo (3 szt.), klawesyny flamandzkie (2 szt.), obój (3 szt.), akcesoria do obojów (1 komplet), rożki angielskie (2 szt.), ksylofon (1 szt.), pianina cyfrowe (2 zestawy), pozytyw organowy (1 szt.), 2 komplety akcesoriów do rożków angielskich: przedhebel – 2 sztuki, heblarka – 2 sztuki, fasoniarka – 2 sztuki, zestaw czterech kotłów orkiestrowych w systemie amerykańskim, eufonium B klasy mistrzowskiej(1 szt.), trzy profesjonalne klarnety w stroju B wraz z pojedynczymi futerałami oraz kompletami akcesoriów (szmatka, wycior, smar do korków, szmatka do czyszczenia mechaniki), trzy profesjonalne klarnety w stroju C wraz z pojedynczymi futerałami oraz kompletami akcesoriów, wysokiej klasy profesjonalny fortepian cyfrowy wraz z pokrowcem (1 szt.),
 • Wyposażenia estradowego: pulpity orkiestrowe, lampy stojące, transportery do pulpitów orkiestrowych, krzesła (dyrygenta, kontrabasisty, perkusisty, orkiestrowe, inspicjenta, stojaki na instrumenty, skrzynie transportowe, parawan akustyczny, transportery i wózki do krzeseł, podest dla chóru i przenośna estrada, mikrofony, transporter do fortepianu, mata do tańca (podłoga baletowa- 1 komplet), system liczenia widzów, profesjonalne mikrofony, przedwzmacniacze mikrofonowe i statywy, wózki do harf Horngacher (2 szt.), stojaki na dwie trąbki i dwa tłumiki (2 szt.), krzesło tubisty z podpórka na tubę (1 szt.), okrągłe uchwyty do półek orkiestrowych półek puzonowych (10 szt.).
 • Wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego,
 • Wyposażenia i sprzętu oświetleniowego,
 • Wyposażenia i sprzętu prezentacyjnego: ekran wielkoformatowy (1 szt.) oraz projektor z akcesoriami (1 szt.),
 • Wyposażenia i sprzętu fotograficznego oraz nagraniowego: kamera (1 szt.), aparat fotograficzny,
 • Sprzętu, wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania,
 • Wyposażenia dla osób niepełnosprawnych: schodołaz do wózków inwalidzkich, system wspomagania słuchu
Cele projektu

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury kultury, a tym samym zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych, przez optymalizację możliwości funkcjonalnych Filharmonii Pomorskiej w zakresie realizacji szerszych programów kulturowych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
 • stworzenie warunków do realizacji szerszych programów kulturalnych i edukacyjnych przez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia,
 • uzupełnienie sprzętu i wyposażenia umożliwiającego podniesienie atrakcyjności i jakości prezentacji oferty kulturalnej,
 • zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych przy udziale światowej sławy wykonawców przez zapewnienie warunków technicznych oraz artystycznych spełniających standardy europejskie,
 • umożliwienie udziału osób z niepełnosprawnościami w ofercie kulturalnej i edukacyjnej przez wyposażenie instytucji w odpowiedni sprzęt i urządzenia,
 • pozyskanie nowych odbiorców,
 • zwiększenie dostępu do kultury.

Całkowita wartość projektu: 15 272 917,76 PLN
Kwota dofinansowania: 10 554 851,122 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 4 718 066,54 PLN
Termin realizacji projektu: 17.02.2017 r. do 31.05.2020 r.

Bilety 24