Aktualności

25.10.22

Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej FP – Kontrabas tutti

Aktualności

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
Kontrabas tutti
odbędzie się 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 900
w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 7 grudnia 2022 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP

  1. Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur I cz. z kadencją (H. Grubera)

II ETAP

Fragmenty orkiestrowe do pobrania:

  1.  W.A. Mozart – Uwertura do opery “Wesele Figara”
  2.  L. van Beethoven – V Symfonia c-moll, op. 67, cz. III
  3.  L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll, op. 125, cz. IV Recytatyw
  4.  B. Smetana – Uwertura do opery “Sprzedana narzeczona”
  5.  R. Strauss – Poemat Symfoniczny “Życie bohatera” op. 40
  6.  H. Berlioz – Symfonia fantastyczna c-moll, op. 14, cz. IV

Bilety 24