Aktualności

19.10.22

Przesłuchania do Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis

Aktualności
biało-czarne zdjęcie wiolonczeli

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na stanowisko:

MUZYK –  KAMERALISTA, PROWADZĄCY GRUPĘ WIOLONCZEL
w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis

Przesłuchania odbędą się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w siedzibie Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy.

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2022 r.

Prosimy o zawarcie oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

– J. Haydn – Koncert na wiolonczelę cz. I z kadencją (do wyboru koncert C-dur lub D-dur)

– J.S. Bach – Sarabanda i gigue z dowolnej Suity;

II ETAP:

Fragmenty orkiestrowe do pobrania:

– G.F. Händel – Oratorium „Mesjasz” – nr 8, nr 11, nr 26;

W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550 – Finał -takty 154-236

J. Suk – Serenada początek III części – partia solo od początku do litery C

– P. Czajkowski – Serenada cz. I – od litery B do C  oraz Finał – od E do H

J. S. Bach – Pasja wg św. Jana – partia solo –  Aria nr 58

G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową – cz. II Andante  (od początku do 3. oraz od części solo 6 taktów przed 6. do końca)

Bilety 24