Aktualności

09.02.24

Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej – kontrabas tutti

Aktualności

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

Kontrabas tutti odbędzie się 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 900

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 18 marca 2024 r. w formie pisemnej, w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko muzyk orkiestrowy – kontrabas.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

1 ETAP:

K. Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur I cz. z kadencją (H. Grubera)

2 ETAP:

Fragmenty orkiestrowe:
1. W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet”
2. L. van Beethoven – V Symfonia c-moll, op. 67, cz. III
3. L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll, op. 125, cz. IV Recytatyw
4. B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”
5. G. Mahler II Symfonia c-moll, cz. I
6.  R. Strauss – Poemat Symfoniczny „Życie bohatera” op. 40
7. H. Berlioz – Symfonia fantastyczna c-moll, op. 14, cz. IV
8. W.A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll, cz. I

Regulamin przesłuchań

Bilety 24