Aktualności

13.05.24

Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej – Wiolonczela tutti

Aktualności
biało-czarne zdjęcie wiolonczeli

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
wiolonczela – tutti
odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 21 czerwca 2024 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na mail: przesluchania@filharmonia.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia muszą zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

  1. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur lub D-dur (I cz. z kadencją),

II ETAP:

  1. Ludwig van Beethoven – VIII Symfonia cz. III
  2. Ludwig van Beethoven – IX Symfonia cz. IV (zaznaczony fragment),
  3. Johannes Brahms – III Symfonia cz. III  (zaznaczony fragment),
  4. Richard Strauss – Don Juan op. 20
  5. Richard Strauss – Życie bohatera op. 40
  6. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sen Nocy Letniej (od litery N do O)
Bilety 24