Aktualności

02.07.24

Przesłuchanie na koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej FP

Aktualności

PRZESŁUCHANIE NA KONCERTMISTRZA Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
odbędzie się 3 września 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00
w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do  27 sierpnia 2024 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na mail: przesluchania@filharmonia.bydgoszcz.pl
Zgłoszenia muszą zawierać życiorys artystyczny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl/klauzula

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

  1. W.A. Mozart – I cz. koncertu skrzypcowego (D-Dur KV218, A-dur KV219, G-dur KV216) z kadencją
  2. J.S. Bach – 2 kontrastujące części z Sonaty lub Partity na skrzypce solo.

Prezentacja za kotarą.

II ETAP:

I część koncertu wirtuozowskiego z kadencją.
Prezentacja bez kotary.

III ETAP:

Partie solowe następujących utworów:

  1. N. Rimski-Korsakow – Poemat symfoniczny „Szeherezada”
  2. R. Strauss – Poemat symfoniczny „Życie bohatera”
  3. J. Brahms – Symfonia nr 1, część 2
  4. P. Czajkowski – Jezioro łabędzie akt.2 scena 4
Bilety 24