Projekty

21.11.19

Przybyło nagłośnienie

Projekty

W poniedziałek 18 listopada 2019 r. do Filharmonii Pomorskiej dostarczono zakupione nagłośnienie, które jest efektem postępowania przetargowego pn. Zakupu nagłośnienia oraz systemu wspomagania słuchu w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dostawa realizowana jest na podstawie umowy z dnia 18 września 2019r. od wykonawcy: Konsbud Audio Sp. z o. o. w Warszawie.

Bilety 24