Praca

01.02.24

Realizator/ technik światła

Praca

Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko nieartystyczne:

Realizator/ technik światła

miejsce pracy: Bydgoszcz

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. minimum – wykształcenie: średnie
 2. minimum – staż na podobnym stanowisku: nie jest wymagany.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność
 3. odpowiedzialność

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Znajomość scenariusza reżyserii świateł, efektów świetlnych oraz multimediów przygotowywanych koncertów organizowanych przez Filharmonię oraz wynajmów sal podmiotom zewnętrznym.
 • Opracowanie założeń w zakresie oświetlenia, efektów świetlnych oraz multimediów do poszczególnych koncertów.
 • Znajomość minimum w stopniu podstawowym obsługi pulpitu świateł, urządzeń multimedialnych oraz komputerowych.
 • Obsługa pulpitu świateł oraz projektora laserowego podczas prób technicznych, muzycznych i generalnych oraz koncertów.
 • Demontaż estrady po zakończonym koncercie.
 • Zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem i kradzieżą.
 • Wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem.
 • Konserwacja urządzeń i przechowywanie powierzonych materiałów.
 • Konserwacja instalacji wykorzystywanej w koncertach.
 • Przygotowanie estrady do koncertu zgodnie z przepisami BHP, w tym zapewnienie oświetlenia dróg do ruchu estradowego oraz prawidłowe zabezpieczenie ruchomych przewodów na estradzie.
 • Obsługa ruchomych elementów i podnośników zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcjach obsługi.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy na swoim stanowisku.
 • Utrzymanie czystości na estradzie, w przestrzeniach przyległych do sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer oraz w udostępnionych pomieszczeniach.
 • Wykonywanie prac gospodarczych w zakresie branżowym na polecenie Kierownika Działu Produkcji.

IV. Informacja o:

 • Warunki pracy na danym stanowisku – 3/4 wymiaru czasu pracy, praca fizyczna, uprawnienia SEP do 1kv

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV

VI. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska nieartystyczne można zapoznać się na stronie internetowej https://bip.filharmonia.bydgoszcz.pl/artykuly/129/regulamin- naboru-na-wolne-stanowiska-nieartystyczne

VII. Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem https://filharmonia.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2021/08/klauzula-kandydaci-do-pracy-01.pdf

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.02.2023 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.03.2023 r.
Aplikacj
ę prosimy kierować na adres mailowy: kadry@filharmonia.bydgoszcz.pl

Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zawarcie jej w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Bilety 24