Klub Melomana

18.12.18

Rodzinne kolędowanie (17.12.2018)

Klub Melomana

W poniedziałek 17 grudnia 2018 w foyer Filharmonii Pomorskiej odbyło się spotkanie melomanów i przedstawicieli mediów informujące o postępach realizacji projektu pod nazwą Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

O zakupionych i dostarczonych do Filharmonii Pomorskiej nowych instrumentach poinformowała zebranych Elżbieta Krzyżanowska – Kierownik Projektu. W spotkaniu uczestniczył Cezary Nelkowski – zastępca dyrektora FP oraz Cezary Szamreta – Prezes firmy Carbo Media, która realizuje Projekt w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Muzyczną niespodzianką był koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez rodziny pracowników FP. Było radośnie i wzruszająco. Wspólny śpiew kolęd pozwolił poczuć magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 

Bilety 24