Projekty

26.08.19

Schodołaz

Projekty

Do Filharmonii docierają kolejne sprzęty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

W środę 21 sierpnia firma EUROMOBIL sp. z o.o. dostarczyła schodołaz do wózków inwalidzkich oraz przeszkoliła 3 pracowników Filharmonii w zakresie jego obsługi.

Bilety 24