Projekty

19.06.19

Spotkanie informacyjne dla melomanów, przedstawicieli świata kultury i mediów (17.06.2019)

Projekty

Poniedziałek, 17 czerwca przyniósł interesujące wydarzenie, 4. spotkanie z Melomanami i przedstawicielami mediów, podsumowujące dotychczasową realizację projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”. Zaproszonych przywitali zastępca dyrektora Cezary Nelkowski i Katarzyna Szewczyk, kierownik Działu Promocji i Obsługi Widza. Postępy w Projekcie zrelacjonowała Elżbieta Krzyżanowska, kierownik Projektu, obecny był również Cezary Szamreta – prezes firmy Carbo Media, która realizuje Projekt w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, Pan Prezes przedstawił nowe, drugie z kolei, wydawnictwo dotyczące działalności edukacyjnej Instytucji. Dyrektor Nelkowski zaprezentował projekt wizualizacji tegorocznego 57. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, której autorem jest student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Jakub Żywuszko, oraz zapowiedział koncerty Festiwalu. O oprawę artystyczną spotkania znakomicie zadbali studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Bilety 24