Projekty

21.05.19

Szczęśliwi klarneciści

Projekty

Do grona szczęśliwych posiadaczy nowych instrumentów zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury, dołączyli klarneciści.


W środę 15 maja do Filharmonii przybyły komplety klarnetów A i B firmy Yamaha. Zamówienie zrealizowała bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.

Bilety 24