Projekty

21.11.19

Szpinet francuski

Projekty

Filharmonii Pomorskiej wciąż przybywa nowych instrumentów zakupionych w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 21 listopada 2019 bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt dostarczyła szpinet francuski. To piękny instrument o jeszcze piękniejszym brzmieniu. Na razie przechowywany jest w gabinecie dyrektora

Bilety 24