Projekty

29.11.19

Tańce… flamenco, ludowe i baletowe

Projekty

Tańce… flamenco, ludowe i baletowe będą urozmaicać koncerty organizowane przez Filharmonię, a tancerze bezpiecznie będą poruszać się po estradzie, gdyż wyłożona na niej będzie profesjonalna mata do tańca. Dostawa od firmy Dance Theatre Technology w Gdańsku, w dniu 29 listopada 2019, jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu i wyposażenia estradowego dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

umowa z dnia 18.11.2019

Bilety 24