Projekty

23.09.19

Transporter do fortepianów

Projekty

13 września do Filharmonii Pomorskiej dostarczony został transporter do fortepianów zakupiony w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Zamówienie zrealizował Jarosław Bednarski PIANOPOIN.

Bilety 24