Projekty

25.07.19

Waltornia

Projekty

19 lipca 2019 otrzymaliśmy waltornię, która nie tylko pięknie wygląda ale przede wszystkim przepięknie brzmi. Już wkrótce będziemy mogli się zachwycić jej dźwiękami w sali koncertowej FP.

Dostawa  jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 7-PN-2018, cz. XVII zamówienia  na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – etap II.

Dostawa realizowana jest na podstawie umowy nr UZU.04.02.2019.POIiŚ  z dnia 15 lutego 2019r.

Waltornię potrójną F/B/f  (1 sztukę) dostarczył ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2,  85-080 Bydgoszcz

Bilety 24