Projekty

09.04.19

Wiosna za oknem i w sercach muzyków

Projekty

Wiosna za oknem i w sercach muzyków – kontrabastów i kontrabasistek, bowiem dzisiaj do Filharmonii Pomorskiej przybyły kolejne instrumenty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Komisja przetargowa dokonała odbioru kontrabasów 4-strunowych wraz ze smyczkami i pokrowcami oraz kontrabasów 5-strunowych wraz ze smyczkami i pokrowcami. Dostawę zrealizowała firma: Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy.

Bilety 24