Klub Melomana

25.05.09

14. spotkanie

Klub Melomana

Audycje muzyczne spełniają niesłychanie ważną, a w aspekcie upowszechniania muzyki poważnej i umuzykalniania dzieci i młodzieży – wręcz najważniejszą rolę.

Filharmonia od początku swego powstania zadbała, o to, aby audycje zajęły poczesne miejsce w jej działalności. Umuzykalnianiem objęte są licea, szkoły zawodowe, szkoły podstawowe, audycje także odbywają się regularnie poza gmachem, oprócz auli szkolnych – w domach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, zakładach poprawczych, szpitalach dziecięcych.

Edukacją muzyczną najmłodszych bezpośrednio po wojnie wpierw zajmowało się Centralne Biuro Koncertowe, następnie Państwowa Agencja Artystyczna ARTOS. Z powodu niskiego poziomu organizowanych przez nią audycji, urządzanie ich przejęły w końcu instytucje najbardziej do tej roli powołane, czyli filharmonie. Z uwagi na niewielkie jeszcze możliwości nowo powstałej Filharmonii Pomorskiej, na terenie woj. bydgoskiego działała Filharmonia Poznańska. W końcu własny gmach, potencjał kadrowy i mądra polityka dyrekcji spowodowały, ze od 1958 audycje muzyczne na dobre zagościły w planach Filharmonii bydgoskiej. Powstał prężnie działający Dział Audycji Szkolnych, wskutek czego liczba audycji oraz szkół nimi objętych systematycznie wzrastała, od 1959 przejęliśmy także organizację audycji w szkołach, do współpracy poprosiliśmy takie sławy wśród prelegentów, jak Janusz Cegiełła, Karol Bulla, a wśród artystów: słynna skrzypaczka Wanda Wiłkomirska, Danuta Debich (sopran), Paulos Raptis (tenor), pianiści, pedagodzy: Franciszek Woźniak, Józef Stompel, Roman Suchecki (wiolonczela), Zdzisław Piernik (tuba). W konkursach ogólnopolskich nasze audycje zajmowały jeśli nie pierwsze, to wysokie lokaty, które jednoznacznie potwierdzają wysoki poziom prowadzonej przez FP akcji. Od początku 1965 FP definitywnie zrezygnowała z prezentacji muzyki utrwalonej na taśmach i płytach, organizując wyłącznie tzw. audycje żywe. Dział podejmuje różne inicjatywy, organizuje konkursy, warsztaty, do ostatnich spektakularnych przedsięwzięć trzeba zaliczyć organizację cyklu specjalnych koncertów pt: “Od brzuszka do uszka maluszka”. Koncerty dedykowane są kobietom w ciąży, niemowlętom i małym dzieciom. Inauguracja odbyła się 25 maja 2008 o godz. 12.00 dla niemowląt, małych dzieci do 2 lat oraz kobiet w ciąży i o 13.00 dla dzieci od 2-6 lat. Organizacja koncertów dla tak specjalnych słuchaczy, jakimi są niemowlęta i małe dzieci do ukończenia 2,5 roku życia, jest niewątpliwie nowatorskim przedsięwzięciem. Nauka muzyki, a zwłaszcza śpiew i gra na instrumentach zdecydowanie poprawiają wyniki edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży. Stąd pomysł na koncerty dla najmłodszych, oprawione profesjonalnym wykonaniem i opieką metodyczną we wnętrzach Filharmonii Pomorskiej, które zostały przystosowane do goszczenia małych dzieci. Po 1990 niektóre szkoły, na różnym szczeblu, zrezygnowały z audycji z uwagi na postępujące trudności finansowe. Niemniej cały czas pozyskujemy nowych odbiorców.

Na spotkaniu 25 maja br. nasi Klubowicze mieli okazję zapoznać się z audycją jako formą umuzykalniania dzieci i młodzieży. Prezentacji dokonali nasi goście na co dzień ściśle współpracujący przy tworzeniu audycji. ADRIANA KORTAS od 1992 jest prelegentem i akompaniatorem audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, a także pracuje w szkolnictwie muzycznym. Pracą pedagogiczną zajmuje się też w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: chóralistykę pod kierunkiem prof. M. Kończala oraz edukację muzyczną pod kierunkiem prof. dr hab. E. Kilińskiej-Ewertowskiej. Trzykrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki przyznawane za wyróżniające osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. Ukończyła wiele kursów i seminariów związanych ze znanymi na świecie metodykami nauczania muzyki (C. Orff, E. J. Dalcroze, Z. Kodaly), kursy pedagogiki zabawy oraz teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona. Interesuje się psychologią muzyki oraz psychologią rozwojową, jest zapraszana do prowadzenia wykładów i zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Od kilku lat w Bydgoszczy zapowiada koncerty m.in w Filharmonii. WOJCIECH DYNGOSZ – baryton, ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Na scenie operowej debiutował w 1995 partią Pinga w operze Turandot Pucciniego na inauguracyjnym spektaklu III Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Od 1997 stale współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, poza tym współpracuje m.in. z Operą Dolnośląską we Wrocławiu, Operą Śląską w Bytomiu oraz z naszą Filharmonią. Uczestniczył m.in. w Festiwalu im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju, Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, kursach mistrzowskich Janusza Monarchy w Koszalinie, Jadwigi Gadulanki w Zakopanem oraz Marii Fołtyn i Włodzimierza Zalewskiego w Busku Zdroju. W 1994 w Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju otrzymał wyróżnienie w kategorii operowej, w 1995 w Konkursie im. Ady Sary w Nowym Sączu otrzymał również wyróżnienie. Od 1999 jest asystentem na Wydziale Wokalno-Aktorskim w bydgoskiej Uczelni Muzycznej. W roku akademickim 2004/2005 rozpoczął współpracę z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej.
Znakomita para profesjonalistów wzbudziła swą prezentacją nasz szczery entuzjazm, zwłaszcza podziwiamy wielkie zaangażowanie, wręcz pasję do zawodu, spokojnie więc możemy Im powierzyć edukację muzyczną najmłodszego pokolenia.
Bardzo, bardzo dziękujemy, że niezmiernie sympatyczna para artystów-pedagogów: Ada Kortas i Wojtek Dyngosz znaleźli czas, w swym nadzwyczaj wypełnionym kalendarzu, dla naszego Klubu i uświetnili go również popisem artystycznym. Panu Wojtkowi przy fortepianie towarzyszyła pani Ada, a usłyszeliśmy:

  1. Mozart – Aria Figara
  2. Moniuszko – Dziad i baba, Krakowiaczek
  3. Rossini – Aria o plotce
  4. fragmenty Skrzypka na dachu

To było bardzo miłe i pouczające spotkanie, które na dodatek ponownie osłodzili nam fundatorzy poczęstunku – Państwo Bożena i Roman Bąkowie. Serdecznie dziękujemy!

Mariola Grochowina

Bilety 24