Klub Melomana

07.09.18

Pierwsze spotkanie w nowym sezonie 2018/2019 (10.09.2018)

Klub Melomana

10 września 2018 w foyer Filharmonii Pomorskiej odbyło się spotkanie Melomanów, przedstawicieli mediów i świata kultury mające na celu zrelacjonowanie dotychczasowej realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

O zakupionych i dostarczonych do Filharmonii Pomorskiej nowych instrumentach poinformowała zebranych Elżbieta Krzyżanowska – Kierownik Projektu. W spotkaniu uczestniczył Maciej Puto – dyrektor FP, który zapowiedział zbliżający się 56. Bydgoski Festiwal Muzyczny oraz Cezary Szamreta – Prezes firmy Carbo Media, która realizuje Projekt w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Bilety 24