Projekty

18.07.19

Zestaw akcesoriów do obojów

Projekty

17 lipca 2019 odebraliśmy zestaw akcesoriów do obojów: maszynki do skrobania stroików, fasoniarki, heblarki do heblowania płytek oraz podwójny przedhebel.

Zakup był możliwy dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Akcesoria dostarczyła firma: Silesia Music Center.

Bilety 24